Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează Simpozionul „Arhitecții educației-arhitecții patriotismului”, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, adresat tuturor cadrelor didactice din județ.

SECȚIUNEA ESEU
Tema : „Arhitecții educației-arhitecții patriotismului”
Modalități de exprimare: eseu de reflecție
Dimensiunea lucrării: 1-2 pagini redactate în Times New Roman de 12
Termen de înscriere și trimitere a lucrărilor: 25.09.2023, ora 12.00, pe linkul formularului de înscriere mai jos atașat.

SECȚIUNEA EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Tema: Activități de educație nonformală organizate cu ocazia Zilei Naționale a României
Modalități de exprimare: proiect de activitate însoțit de dovezi
Dimensiunea lucrării: 1-3 pagini redactate în Times New Roman de 12, maxim 10 poze
Termen de înscriere și trimitere a lucrărilor: 25.09.2023, ora 12.00, pe linkul formularului de mai jos.

Toți participanții vor primi adeverințe, iar cele mai bune lucrări vor fi prezentate în cadrul simpozionului desfășurat în 03.10.2023 la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”.

Atașat găsiți regulamentul și formularul de înscriere a participanților: https://forms.gle/zvcWKUriLiGJ33ne9

Director CCD Satu Mare,
prof. Mihaela Simona Por