Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

1.  Programul de formare continuă Scrierea și implementarea proiectelor europene  (30 ore, online), formatori: Apan Ioana, Chencian Mihaela, Rusz Delia Corina. Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar. Cursul se va derula online pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
Orarul programului de formare

2.  Programul de formare continuă Instrumente de predare-învățare-evaluare create cu platforma Livresq (26 ore, online), formatori: Buzilă Delia, Oltean Lidia. Grup țintă: profesori din învățământul preuniversitar. Cursul se va derula online pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
Orarul programului de formare

3. Programul de formare continuă Algoritmica în gimnaziu (26 ore, online), formator: Sabou Rita Laura. Grup țintă:profesori care predau informatica în gimnaziu sau liceu. Cursul se va derula online pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
Orarul programului de formare 

4. Programul de formare continuă Stil de viaţă sănătos (40 ore, online), formatori: Jelea Stela, Achim Mărioara. Grup țintă: educatori, învățători,profesori de biologie, profesori diriginți, părinți. Cursul se va derula online pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
Orarul programului de formare

5. Programul de formare continuă Gestionarea documentelor de evidență a personalului în instituțiile de învățământ (26 ore, blended learning), formatori: Pop Iustina. Grup țintă: directori,secretari,contabili. Cursul se va derula blended learning, întâlnirea față în față având loc în data de 06.11.2023, între orele 17-19,  la sediul Casei Corpului Didactic Satu Mare.
Orarul programului de formare

6. Programul de formare continuă Formarea competențelor de gestionare a situațiilor problematice la preșcolari (32 ore, blended learning), formatori: Ardelean Maria, Silaghi Natalia. Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar. Cursul se va derula blended learning, întâlnirea față în față având loc în data de 09.11.2023, între orele 16-20,  la sediul Casei Corpului Didactic Satu Mare.
Orarul programului de formare

Înscrierea la cursuri se realizează doar online, prin completarea formularului accesibil pe link-ul https://forms.gle/siKE473bfL4zxQUi7

Termenul de înscriere este 25 octombrie 2023.


Director,
prof. Por Mihaela Simona