Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupă de formare pentru programul de formare continuă  "Perspective asupra predării și evaluării limbii române ca limbă nematernă", acreditat prin OMEC nr. 3189/07.02.2020, cu durata de 60 ore, forma de organizare online, 15 credite profesionale transferabile.

Perioada de desfășurare a cursului este 05.10-04.11.2023, formatorii sunt KAITAR ROXANA și DAN MANUELA iar grupul țintă e format din învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar, care predau la clasele cu predare în limbile minorităților naționale și profesori care predau Limba și literatura română la clasele de gimnaziu și liceu, cu predare în limbile minorităților naționale.
Orarul programului de formare

Înscrierea la cursuri se realizează doar online, prin completarea formularului accesibil pe link-ul https://forms.gle/m2HLYDGPZzPsZYPh6.

Termenul de înscriere este 15 septembrie 2023.

Director,
prof. Simona Por