Casa Corpului Didiactic „Dariu Pop” preia până la data de 05 octombrie 2020 dosarele solicitanților (cadre didactice, unități de învățământ) pentru echivalarea cu CPT a programelor speciale, care se realizează conform Procedurii emisă de MEC Nr. 38591/ 03.10.2020 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale trasnferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS Nr. 5564/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea derulării acestei actitvități în condiții optime, vă rugăm ca înainte de depunerea dosarelor să studiați cu atenție Procedura care este postată pe pagina web a MEC https://www.edu.ro/sites/default/files/Procedura%20noua%20echivalare_10.10.2019.pdf și să întocmiți dosarele, în conformitate cu prevederile acesteia.