HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Formular solicitare în baza Legii 544/20

Formular reclamație administrativă (1) - refuz. Timpul mediu estimativ pentru completare: 5 minute

Formular reclamație administrativă (2) - netrimitere în termen legal. Timpul mediu estimativ pentru completare: 5 minute