În atenția directorilor şi a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare

Stimate doamne directoare/ stimaţi domni directori,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează, în perioada 2 – 4 decembrie (conform graficului anexat) activități metodice la care participă responsabilii cu dezvoltarea profesională sau cadre didactice titulare cu atribuții în acest domeniu, din unitățile școlare ale învățământului preuniversitar sătmărean.
Tematica activității este „Managementul carierei didactice” și vizează subiecte privind: consilierea în managementul carierei didactice, rolul responsabilului cu dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, detalii privind impactul programelor de formare, aspecte privind nevoia de formare continuă a personalului didactic din școli, pentru anul școlar 2020-2021, aspecte privind participarea personalului didactic la programele de formare organizate de CCD SM și de colaboratorii instituției noastre.
Având în vedere problemele care se vor dezbate, de interes pentru personalul didactic, vă rugăm să asigurați participarea unui reprezentant din fiecare unitate școlară la aceste activități, conform arondării și orarului prezentat în anexă.
Activitățile se vor derula pe platforma Google Classroom, pe domeniul CCD SM. Responsabilii cu dezvoltarea profesională din școli se vor loga la întâlnirea online Meet, cu contul creat de CCD SM. Fiecare persoană va primi datele de conectare în adresa personală de e-mail.
Pentru situațiile în care școlile nu au niminalizat persoana cu atribuția de responsabil cu dezvoltarea profesională, sau în cazul în care au intervenit modificări ale persoanelor desemnate, vă rugăm să le transmiteți linkul de mai jos, pentru înscriere:

https://forms.gle/H1gq47CEpvcdCNXi7

Înscrierea se poate realiza individual, prin accesarea și completarea formularului din linkul precizat, până la data de 26.11.2020, ora 14,00.

Cu deosebită stimă,
Director,
Prof. Monica Liliana Chiș

Attachments:
Download this file (Grafic întâlniri RDP.doc)Grafic întâlniri RDP.doc[ ]445 kB

Program de lucru

Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiențe Director: săptămânal în fiecare zi de marți și joi între orele 12.00 - 14.00 (cu programare prealabilă prin email: contact@ccdsm.ro)

Adresă/ Telefon

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
440010 Satu Mare
Str. "1 Decembrie 1918", Nr. 6
Județul Satu Mare
Telefon: 0361 801 065 / Fax: 0361 801 064
Email: contact@ccdsm.ro, ccdsatumare@yahoo.com