În luna septembrie se desfășoară la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, activitatea de echivalare cu CPT a formelor de organizare a formării continue prevăzute în OMECTS Nr. 5562/2011 (art. 8 şi art. 9, alin 1).
Calendar de desfășurare:
01 - 15 Septembrie - depunerea de către solicitanți a cererilor insoțite de dosarul de echivalare la secretariatul unității școlare în care funcționează solicitantul (cerere – model anexa 6, documentul care atestă finalizarea programului de formare, carte de idetnitate, certificate de căsătorie, certificate de naștere);
20 - 30 Septembrie – transmiterea solicitărilor către CCD SM, pe e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., întrunirea comisiilor de analizare și analizarea dosarelor pe baza programării comunicate unităților școlare de profesorul metodist responsabil (conform arondării din tabelul cu titlul rute metodiști, atașat);
01 – 05 Octombrie afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de ehivalare la unitatea de proveniență a solicitanților.

Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei echivalare a creditelor profesionale transferabile, venim cu următoarele precizări:

 • Avem rugămintea ca RESPONSABILUL CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ (RDP), membru al comisiei de echivalare, să aibă, în dosarul comisiei, următoarele documente:
 • Un exemplar, în original, al deciziei directorului unităţii, de constituire a comisiei de echivalare (model – anexa 5), din care fac parte directorul unităţii, RDP şi reprezentantul CCD SM (conform arondării din documentul ataşat) anunțului – decizia se realizează în 4 exemplare originale: 1 exemplar la secretariatul unității - registratură, 1 exemplar la directorul unității, 1 exemplar la CCD SM, 1 exemplar la RDP;
 • Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii ale originalelor (certificate sau diploma, care atestă participarea la activităţile de formare pentru care solicită echivalarea, validate prin semnătura solicitantului) şi documentele din anexele ataşate prezentului anunţ: anexa 1 - Fişa individual de evaluare – pentru fiecare cerere depusă; anexa 2 - Fişa de evidenţă a documentelor anexate pentru echivalare, pentru fiecare cerere depusă; anexa 3 - Proces-verbal (se completează la comisie); anexa 4 – anexa la procesul-verbal (centralizatorul dosarelor depuse pentru echivalare); anexa 7 constituie modelul de adeverinţă care se eliberează după afişarea rezultatelor.

 Documente atașate:

 • Ordin 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 • Anexa 1 - Fișă de evaluare
 • Anexa 2 - Fișa de evidență a documentelor anexate pentru echivalare
 • Anexa 3 - Proces verbal
 • Anexa 4 - Anexă la Procesul verbal al Comisiei de echivalare - Centralizator
 • Anexa 5 - model Decizie privind constituirea Comisiei de recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
 • Anexa 6 - model cerere
 • Anexa 7 - model adeverință
 

Program de lucru

Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiențe Director: săptămânal în fiecare zi de marți și joi între orele 12.00 - 14.00 (cu programare prealabilă prin email: contact@ccdsm.ro)

Adresă/ Telefon

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
440010 Satu Mare
Str. "1 Decembrie 1918", Nr. 6
Județul Satu Mare
Telefon: 0361 801 065 / Fax: 0361 801 064
Email: contact@ccdsm.ro, ccdsatumare@yahoo.com