Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - „PROF III și PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

Activități de formare pentru desfășurarea programelor de dezvoltare profesională continuă acreditate - „PROF III și PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

PROF_146587_Adresa_nr_658_24.11.2022