Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

 1. Programul de formare continuă Instrumente de predare-învățare-evaluare create cu platforma Livresq (26 ore, online), formatori: Buzilă Delia Rodica - profesor discipline tehnice, absolvent al cursului online Livresque; Oltean Lidia Genoveva - profesor discipline tehnice, studii postuniversitare, Informatică aplicată și programare.
  Grup țintă: profesori din învățământul preuniversitar-discipline tehnice.
  Cursul se va derula online pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
  .
  Coordonatorul programului: Oltean Lidia Genoveva, profesor metodist la Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
  Orarul programului de formare

 2. Programul de formare continuă Evaluarea competenţelor  profesionale  în concordanţă cu standardele profesionale (30 ore, online), formatori: Dîngă Adriana - inspector de specialitate al ISJ Satu Mare; Oltean Lidia - inginer T.C.M., profesor gradul I, formator naţional evaluator competenţe profesionale; Kiss Izabela - profesor inginer, evaluator competenţe profesionale.
  Grup țintă: cadre didactice care predau discipline tehnice (ingineri şi maiştri debutanți şi necalificaţi).
  Cursul se va derula online pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
  Coordonatorul programului: Oltean Lidia Genoveva, profesor metodist la Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
  Orarul programului de formare
  Schița programului de formare


 3. Programul de formare continuă Dezvoltarea abilităților privind îngrijirea copilului preșcolar (20 ore, blended learning), formatori: Ardelean Maria - inspector de specialitate al ISJ Satu Mare; Marina Diana - profesor consilier.
  Grup țintă: îngrijitoare din grădinițe.
  Cursul se va derula blended learning, prima întâlnire față în față având loc în data de 24 aprilie 2023, între orele 16-20 la sediul Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
  Coordonatorul programului: Oltean Lidia Genoveva, profesor metodist la Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.
  Orarul programului de formare


 4. Programul de formare continuă Definitivat 2023-Formarea continuă a debutanților  în vederea susținerii examenului de definitivat (60 ore, blended-learning), formatori: inspectorii școlari de specialitate sau metodiști. Grup țintă: candidații înscriși la examenul de definitivat. Cursul se va derula face to face și  pe platforma Google Workspace a Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare între 24.04.2023 și 15.05.2023, orarul exact pentru fiecare disciplină urmând a se stabili de comun acord cu formatorii.

Înscrierea la cursuri se realizează doar online, prin completarea formularului accesibil pe link-ul https://forms.gle/afRumvjvkZjscCiU8 .
Termenul de înscriere este 9 aprilie 2023.

Director,
prof. Mariana Sălăgean