1. Instrumente de evaluare online
 2. Managementul clasei virtuale la orele de limbi moderne
 3. Proiectarea și gestionarea evaluării competențelor lingvistice  în mediul de învățare online
 4. Digitalizarea - Crearea lecțiilor interactive în cadrul orelor de religie
 5. Marketing educaţional în activitatea didactică
 6. Gândirea critică – abilitate indispensabilă copilului preșcolar în secolul XXI
 7. Formarea competențelor lingvistice în contextul educației timpurii
 8. Activități de tip outdoor  în învățământul preșcolar
 9. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare
 10. Dezvoltarea gândirii critice a școlarului mic
 11. Platforme, aplicații și instrumente de predare-învățare-evaluare  on-line pentru ciclul primar
 12. Instrumente și resurse gratuite pentru construirea activităților de învățare online la clasele primare
 13. Educaţie pentru sănătate
 14. Mecanismele de coping - element semnificativ în intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări (specifice) de învățare
 15. Primii pași cu GeoGebra Classic 5
 16. Instrumente web pentru instruire  online
 17. Scrierea și implementarea proiectelor europene
 18. Introducere în eTwinning-parteneriate școlare europene
 19. Management Educațional – leadership
 20. Inițiere în G Suite (Suita Google pentru educație)
 21. Inițiere în Microsoft Teams
 22. Resurse educaționale deschise (RED)
 23. Cum să creştem sănătoşi
 24. ABC-ul emoțiilor
 25. Necenzurat
 26. Eu și copilul meu
 27. Integrarea resurselor digitale la orele de Științe
 28. Stil de viaţă sănătos
 29. Evaluarea – o variabilă importantă a procesului de instruire
 30. Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă: „Confruntarea cu balaurul  integrării”
 31. Metodica activităţilor integrate în grădiniţa de copii
 32. Învăţare prin cooperare
 33. Matematică distractivă, prin metode de cooperare
 34. Metode pedagogice experienţiale
 35. Modalităţi  de  cooperare  cu  părinţii
 36. Bibliotecile în mediul online: surse și resurse, deontologie
 37. Repere europene – cerinţe şi practice în dezvoltarea resurselor umane

Program de lucru

Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiențe Director: săptămânal în fiecare zi de marți și joi între orele 12.00 - 14.00 (cu programare prealabilă prin email: contact@ccdsm.ro)

Adresă/ Telefon

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
440010 Satu Mare
Str. "1 Decembrie 1918", Nr. 6
Județul Satu Mare
Telefon: 0361 801 065 / Fax: 0361 801 064
Email: contact@ccdsm.ro, ccdsatumare@yahoo.com