Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre prevenirea și combaterea violenței - 

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Furnizor: Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
Durata / Nr. credite: 60 de ore / 15 credite
Formatori: Conf. univ. prof. Marian Claudia, Slujitoru Mirela

 

Perspective asupra predării și evaluării limbii române ca limbă nematernă

Grup țintă: cadre didactice din sistemul preuniversitar care predau limba și literatura română la clasele cu predare în limba minorităților
Furnizor: Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
Durata / Nr. credite: 60 de ore / 15 credite
Formatori: Prof. Kaitar Roxana, Prof. Dan Manuela

 

Perfecționarea predării limbii și literaturii române din perspectiva noului curriculum

Grup țintă: cadre didactice debutante din sistemul preuniversitar care predau limba și literatura română; profesori de limba și literatura română care  se pregătesc pentru obţinerea gradelor didactice; cadre didactice care predau limba și literatura română și care sunt interesate de propria formare continuă
Furnizor: Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
Durata / Nr. credite: 60 de ore, 15 credite
Formatori: Prof. dr. Natalia Boloş, Conf. univ.dr. Mircea Fărcaș, Prof. Seucea Anca

 

Implementarea, gestionarea şi monitorizarea controlului intern managerial

Grup țintă: personal de conducere, îndrumare şi control; personal didactic auxiliar şi cadre didactice, membrii ai echipei de gestionare a riscului, membrii comisiei de implementare a standardelor de control intern managerial
Furnizor: Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
Durata / Nr. credite: 120 de ore / 30 credite

 

Educație incluzivă pentru copiii proveniți din medii defavorizate (EICMD) - OMEN 3343/16.03.2018

Grup ţintă: personal didactic de predare la nivel preșcolar și primar care lucrează cu copii din familii care provin din medii defavorizate sau grupuri vulnerabile
Furnizor: Casa Corpului Didactic Satu Mare
Durata / Nr. credite: 60 ore / 15 credite

Program de lucru

Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiențe Director: săptămânal în fiecare zi de marți și joi între orele 12.00 - 14.00 (cu programare prealabilă prin email: contact@ccdsm.ro)

Adresă/ Telefon

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
440010 Satu Mare
Str. "1 Decembrie 1918", Nr. 6
Județul Satu Mare
Telefon: 0361 801 065 / Fax: 0361 801 064
Email: contact@ccdsm.ro, ccdsatumare@yahoo.com