Motto: Biblioteca poate fi prima şi adesea, ultima iubire rodnică, netrădătoare, unică, ea este, poate singura minune a lumii – trup din trupul acesteia. Sufletul ei este cartea scrisă de om sau de Dumnezeu prin intermediul omului. Omul se apropie de divinitate prin cuvantul rostit sau scris. Dacă o lume a putut fi creată în 6 zile, o bibliotecă se naşte neîncetat, de-a lungul mileniilor. Acela sau aceia pentru care ea nu este prioritate nu sunt sortiţi unui destin înalt, luminos. 

George Corbu

Conform Legii bibliotecilor Nr. 334/ 2002 completată cu modificările ulterioare, biblioteca este „instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică”.

Art.1    Înscrierea personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Satu Mare la CCD Satu Mare se realizează pe baza buletinului/ cărţii de identitate şi a unei adeverinţe eliberată de instituţia şcolară la care este încadrată persoana respectivă, din care să reiasă calitatea sa de angajat, funcţia/ postul, dacă persoana este încadrată pe perioadă nedeterminată/ determinată (perioada).

Conform OMEN nr. 5556/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare art. 8: Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Rolul şi obiectivele C.D.I-ului pot fi îndeplinite printr-o gamă largă de activităţi:

 • pedagogice (lecţii interactive la toate disciplinele de studio);
 • derularea lecţiilor la disciplinele din CDŞ;
 • cluburi şi concursuri de lectură, ateliere de creaţie; editarea revistei şcolii/ a altor reviste, de către elevi coordonaţi de cadrele didactice şi profesorul documentarist;

Centre de documentare şi informare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării proiectului bilateral româno-francez "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat"

 1. Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Turţ
 2. Liceul Tehnologic "George Bariţiu" Livada
 3. Şcoala Gimnazială Pişcolt
 4. Şcoala Gimnazială "Dr. Vasile Lucaciu" Apa
 5. Şcoala Gimnazială Călineşti Oaş
 6. Şcoala Gimnazială Homorodu de Mijloc
 7. Școala Gimnazială "Gellert Sandor" Micula
 8. Şcoala Gimnazială Valea Vinului

Program de lucru

Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiențe Director: săptămânal în fiecare zi de marți și joi între orele 12.00 - 14.00 (cu programare prealabilă prin email: contact@ccdsm.ro)

Adresă/ Telefon

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
440010 Satu Mare
Str. "1 Decembrie 1918", Nr. 6
Județul Satu Mare
Telefon: 0361 801 065 / Fax: 0361 801 064
Email: contact@ccdsm.ro, ccdsatumare@yahoo.com