Rolul şi obiectivele C.D.I-ului pot fi îndeplinite printr-o gamă largă de activităţi:

 • pedagogice (lecţii interactive la toate disciplinele de studio);
 • derularea lecţiilor la disciplinele din CDŞ;
 • cluburi şi concursuri de lectură, ateliere de creaţie; editarea revistei şcolii/ a altor reviste, de către elevi coordonaţi de cadrele didactice şi profesorul documentarist;
 • iniţierea elevilor în tehnici de cercetare documentară;
 • proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică;
 • activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, în colaborare cu echipa pedagogică şi echipa de sprijin;
 • orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică ş.a.;
 • culturale: animaţii lectură;
 • realizarea de expoziţii; activităţi prilejuite de diverse evenimente;
 • activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural;
 • parteneriate şi schimburi culturale;
 • întâlniri cu personalităţi;
 • educaţie pentru o cetăţenie activă, democratică, pentru viaţa privată, sănătate, securitate personală, protecţia mediului, drepturile şi obligaţiile copilului/ omului/ cetăţeanului; pentru respectarea normelor formale şi informale ale vieţii şcolare/ sociale;
 • de comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ necesare utilizatorilor;
 • participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locală şi în mass-media;
 • realizarea de afişe, pliante, brosuri, buletine de informare, panorui de afişaj;
 • de gestionare a resurselor: gestionarea spaţiului; gestionarea funcţionării CDI (ROF/ ROI, orar de funcţionare, planificarea activităţilor);
 • gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente);
 • gestionarea financiară;
 • gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia; gestionarea formării profesionale.

Tipuri de resurse în CDI:

 • După formă şi material documentele purtătoare de informaţii sunt: a) documente grafice; b) documente audio-vizuale.
 • După natura informaţiei: a) lucrări documentare ( lucrări care oferă o informaţie cu caracter ştiinţific); b) lucrări de ficţiune (creaţii literare).
 • După modalitatea de apariţie: a) documente monografice; b) documente periodice.