Domeniul - Acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
[pdf] Procedură specifică privind elaborarea documentației unui program pentru dezvoltare profesională continuă complementar - Anexa 1

Domeniul - Implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
Arhiva RAR conține Notificare privind demararea activităților de formare (Anexa 4) - model revizuit - și anexă

Domeniul - Certificarea rezultatelor în urma absolvirii programelor pentru dezvoltare profesională continuă
Arhiva RAR conține Notificare privind finalizarea activităților de formare (Anexa 5) - model și anexă 

Domeniul - Sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile - Recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile
Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare - Anexa 2;
Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională - Anexa 3.